Otthontanulás: hogyan függ össze a tanulási stílus a pályaválasztással? - Orientify BLOG

Otthontanulás: hogyan függ össze a tanulási stílus a pályaválasztással?

Van, aki inkább a szöveget, más inkább az ábrákat szereti egy tananyagban. Akad, aki aprólékosan foglalkozik a részletekkel, sokan pedig a lényegre koncentrálva az egészre figyelnek. Van, aki másokkal együtt szeret tanulni, van, aki egyedül. A különböző szakmákhoz különböző tanulási- és munkamódok passzolnak. Mutatjuk a részleteket!

Már a szakmatanulás éveiben is felmerül, hogy a módszerek és a környezet miként járulnak hozzá leendő képzések eredményességéhez és az adott szakma gyakorlásához.

Mindenki másképp csinálja

Mindenki másként tanul, máshogyan észleli, dolgozza fel az információkat, és ez meghatározza tanulási stílusunkat. Ez a stílus pedig nagyban befolyásolja tanulási eredményeinket. Ez nem csak az iskolai jegyekre vonatkozik, hanem minden tanulási helyzetre, legyen az egy közösségi pályaorientációs rendezvény vagy tanácsadási folyamat, esetleg az otthontanulás.

A sportolóknak például kimunkáltabbak a kinesztetikus (mozgásos) képességei, míg egy pénzügyesnek inkább a logikai és vizuális képességei jobbak. (Természetesen lehet, hogy van olyan pénzügyes, aki hivatásos sportoló, de azért ez meglehetősen ritka).

Figyelmünkben, észlelésünkben, memóriában is különbözőek vagyunk, így mindenki számára mást jelent hatékonyan tanulni. A különböző képességű tanulókat ezért más-más módszerekkel tudjuk támogatni, tanulási stílusuk szerint – mindez egyéni információfeldolgozási szokásokat, stratégiákat jelent. A tanulási stílus magában foglal minden olyan módszert, ahogyan problémákat, feladatokat közelítünk és oldunk meg különböző helyzetekben.

A tanulási stílusnak számos megközelítése és alternatív elnevezése létezik, például tanulási stratégia, kognitív stílus. Az egyéni jellemzőkön kívül a tanulási környezet is jelentősen meghatározó, így a tanulás belső és külső feltételei együtt mérvadóak. A tanulási stílus valójában arról szól, hogyan alkalmazzuk képességeinket egy tanulási környezetben, amely lehet iskolai vagy otthoni, egyéni vagy kiscsoportos munka, de fontos lehet a napszak is és a tanár jelenléte vagy éppen annak hiánya.

A frontális oktatás például kedvezhet annak, aki hallás útján tud jól tanulni, de nehézséget okozhat azoknak a diákoknak, akik inkább a vizuális típusba sorolhatóak. A csoportmunka annak kedvez, aki szeret másokkal együtt eszmecserét folytatva tanulni, de akinek a tanulás egyedül megy jobban, az nem kedveli majd az előbbi módszert. A különböző beállítottságok, kedvelt munkamódok a vizsgahelyzetekben vagy munkahelyeken is megfigyelhetőek.

Tanulási stílus digitálisra optimalizálva

Az otthoni tanulási feladatokat a tanulási stílusok ismeretében célszerű adni a diákoknak, hogy fenntartsák a motivációjukat és tudják teljesíteni a feladatokat. Egy szülőnek is fontos tudnia, hogyha alapvetően társas tanulási közeget igényel a gyermeke, akkor valószínűleg több személyes figyelmet kell majd adnia neki otthon, mint az egyedül, önállóan tanulni szerető tanulónál. Aki mindig jól megjegyezte, amit az iskolában hallott, annak vélhetően nehezebb lesz olvasás útján önállóan tanulnia otthon, az órák megszokott struktúrája nélkül.

A digitálisan támogatott tanuláskor némileg átalakulhatnak a megszokott rutinok, de a főbb preferenciák jelentkeznek majd. Emellett, az intenzívebb közösségi interakciók hiánya feszültséget, szorongást okozhat.

Az otthoni tanulás időszakában arra érdemes figyelni, hogy a feladatok elolvasására épülő oktatást egészítsük ki hanganyagokkal, mozgást, konkrét tapasztalást (például növények, állatok megfigyelése) és kézzelfogható eredményeket igénylő (például gondolattérkép vagy modell elkészítése) feladatokkal is. A hasonló módon feldolgozandó anyagok csökkenthetik egyes tanulók motivációját.

Fontos, hogy a különböző módon (vizuálisan, hallás vagy mozgás útján) kapott információk feldolgozásának minősége gyakorlással fejleszthető, így hasznos többféle információfeldolgozási teret biztosítani a különböző tananyagokhoz.

Tanulási stílus és pályaválasztás

Az egyénre jellemző tanulási stílust érdemes a pályadöntés meghozatalakor is figyelembe venni. A szakmatanulásnak vannak olyan jellemzői, amelyek bizonyos információfeldolgozási módokat követelnek meg.

A bölcsészettudományok jelentős része például a szóbeli kommunikációra épül az egyetemi órák és a számonkérések alkalmával is. Így a hallgatók előadással könnyen leköthetők, jól követik az elhangzottakat. Ezért rájuk leginkább az auditív, azaz hallás utáni tanulás jellemző, ők általában nem igénylik a csendet.

A műszaki tudományokkal vagy információtechnológiákkal foglalkozó hallgatók logikusan felépített és ábrákkal ellátott szemléltetést igényelnek, hiszen ők elsősorban vizuális beállítottságúak.

Aki orvosnak, biológusnak, ápolónak tanul, szüksége lesz a vizuális információfeldolgozási képességére, mert a tananyag jelentős részét könyvből, szövegek elsajátításával kell megtanulnia, másrészt az anatómia, az élettani folyamatok megértése során ábrákon tájékozódik majd. A műszaki vagy kézműves területek a mozdulatok megtanulását, begyakorlását és a modell általi tanulást jelentik elsősorban.

Érdemes tehát azt is mérlegelni a továbbtanulási döntésnél vagy szakmaválasztáskor, hogy a jelenlegi tanulmányok vagy a későbbi munkavégzés során a preferált tanulási módokra, stílusjegyekre lehet-e majd támaszkodni. Hogyha a választott szakma illeszkedik a tanulási stílusunkhoz, akkor nagyobb valószínűséggel leszünk sikeresebbek benne.

Ehhez nyújt segítséget az Orientify, ezért tettük most ingyenessé szolgáltatásunkat, így mindenkinek hozzáférést biztosítunk karriertesztünkhöz, egészen május végéig. Próbáld ki te is, töltsd ki tesztünket 15 perc alatt, fedezd fel velünk a neked való karriert!

Az Orientify-t azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítse a fiatalokat a pályadöntésben. Gyakran még egy felnőttnek is nehéz eldöntenie, hogy mi a neki való karrier, akkor mit gondoljon egy tinédzser? Karriertesztünket kitöltve bárki segítséget kaphat abban, hogy megtalálja a neki való pályát.

Ha szeretnél azonnali és megalapozott választ arra a kérdésre, melyik karrier való neked, regisztrálj itt: karrierprofil.orientify.hu