Miért választják inkább a fiúk a természettudományos pályákat? - Orientify BLOG

Miért választják inkább a fiúk a természettudományos pályákat?

A pályadöntési stílusban és pályairányoknál is fontos különbségek figyelhetők meg a férfiak és a nők között, leginkább a természettudományos pályák területén érhető ez tetten. Annak ellenére, hogy az ilyen jellegű tantárgyak eredményességében nincs különbség a nemek között, mégis inkább fiús szakmának számít ez a terület. Az okokra voltunk kíváncsiak. 

A pályadöntéseinket különböző módon hozzuk meg: egyrészt a döntési szituáció, rendelkezésre álló információ is meghatározó, de létezik egy olyan egyéni stílus is, amely jellemző ránk egy-egy döntéshozatalkor. Vannak-e ebben nemi különbségek, és mi a jelentősége ennek a választott pályairány szempontjából? Az Orientify felhasználóinak 78 százalékát a 16 és 26 éves nők teszik ki, így fontosnak tartottuk, hogy kiemelten foglalkozzunk ezzel a kérdéssel.

A pályadöntési stílus nemi különbségei

A nemzetközi (európai és amerikai) kutatások alapján azt látjuk, hogy a nők több energiát fektetnek a pályával kapcsolatos döntésekbe és az ezekkel kapcsolatos beszélgetésekbe, míg a férfiak gyorsabban hozzák meg a végső döntéseket. A jövőorientációról már értekeztünk korábban, hiszen ez nagyon fontos a pozitív karrierattitűdök kimunkálásában. A vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a középiskolás lányok időperspektívája kidolgozottabb, és a pályatervezésnek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint a fiúk. A jövőorientált gondolkodás tehát elősegíti a karriertervezést, így különösen a férfiak körében célszerű erősíteni ezt a szemléletet.

A választott pályák nemi különbségei

Nemcsak a pályadöntési stílusban, de a választott pályairányok tekintetében is megfigyelhetőek eltérések a nemek között.

Leginkább a STEM, azaz a természettudományos, informatikai, matematikai, műszaki pályákon figyelhető meg a férfiak nagyobb arányú részvétele. Ez a felsőoktatásban is jól érzékelhető: 2015-ben Magyarországon az informatikai szakokon tanulóknak csupán 20 százaléka, a műszaki képzésekben pedig csupán 23 százaléka volt nő. Ez a téma azért vált egyre fontosabbá hazánkban is, mert a STEM területeken magas munkaerőhiánnyal számolhatunk. 

A 2015-ös PISA felmérés szerint a 15 éves fiúk 28,3 százalékának, míg az azonos korú lányok 7,8 százalékának tervei között szerepelt ezeknek a pályáknak a választása. Természetesen ez összefügg azzal is, kinek milyen az iskolai eredményessége az adott tantárgyakból. A meglepő az, hogy annak ellenére, hogy a fiúk és lányok között nem fedezhető fel különbség sem a matematika, sem a természettudományos tantárgyak eredményességében, mégis sokkal kevesebb lány képzeli el a jövőjét ezeknek a tudásoknak a hasznosításával.

Ezek a tendenciák a munkaerőpiaci érvényesülést is alakítják, és az itt jelentkező nemi különbségek könnyen létrejönnek újra és újra, a kapcsolódó nemi sztereotípiákkal együtt, hiszen újabb generációk pályaválasztását befolyásolhatják, azt közvetítve, hogy bizonyos szakmák inkább valók férfiaknak, mint nőknek.

Mi befolyásolja leginkább a nők pályaválasztását?

A középiskola-választás nagyon meghatározó: a lányok inkább humán irányultságú osztályokba kerülnek, illetve a gimnáziumba járók nagyobb valószínűséggel tervezik a STEM területek választását, mint szakmát tanuló társaik. Tehát 14-15 éves korra a pályatervek nemi elkülönülése már jelen van, és a lányok nagyobb arányban járnak olyan iskolába, amelyekből kisebb az esély a STEM területek felé való orientációra. Továbbá, a lányok közül jóval kevesebben választanak STEM szakot az egyetemeken, holott ők hasonlóan tehetségesek ezeken a területeken, mint a fiúk. 

Az eddig lezajlott PISA-mérések során minden alkalommal és minden résztvevőre igaznak bizonyult, hogy a lányok jobban teljesítenek szövegértésből, mint a fiúk. Valószínűleg ez is erősítheti, hogy a segítő és társadalomtudományokkal összefüggő pályákat a lányok nagyobb arányban választják, mint a STEM irányokat, de az egyik legfőbb befolyásoló tényező az lehet, hogy kulturálisan mi az elfogadott és mi nem, milyen szerepekben látja szívesen a társadalom a nőket, és milyen képességeket tulajdonít nekik.

Ezen a tendencián a pályaválasztásban nyújtott támogatással lehet változtatni. A magabiztosság növelésével és bátorítással, jó példák bemutatásával, valamint a természettudományok és a műszaki tudományok munkaerőpiaci értékének felismertetésével elősegíthető, hogy a nők körében is népszerűek legyenek a STEM pályák.

Az Orientify-t azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítse a fiatalokat a pályadöntésben. Gyakran még egy felnőttnek is nehéz eldöntenie, hogy mi a neki való karrier, akkor mit gondoljon egy tinédzser? Karriertesztünket kitöltve bárki segítséget kaphat abban, hogy megtalálja a neki való pályát.

Ha szeretnél azonnali és megalapozott választ arra a kérdésre, melyik karrier való neked, regisztrálj itt: karrierprofil.orientify.hu