A jövőorientáció generációs különbségei - Orientify BLOG

A jövőorientáció generációs különbségei

Az életpályánk tervezése, továbbtanulási és munkavállalási döntéseink meghozása jövőbe tekintést kíván. A tanulmányi előmenetelnek és a karriertervezés sikerességének egyik meghatározó faktora a jövőorientációs képességünk.

A jövőről való gondolkodásunkat befolyásolja a karrierünkben elért eredményeinket. Rendelkezünk-e a jövőorientáció képességével? Mit jelent ez pontosan?

Orientációs képességek

Az időorientáció arra utal, hogy figyelmünket döntéshozatalkor, ítéletalkotáskor, cselekedeteink során mely időszakra és milyen módon fordítjuk. A jövőorientáció abban segít, hogy az egyén hipotéziseket állítson fel a lehetséges kimenetelek kapcsán, illetve el tudja magát képzelni a jövőben. A jövő várakozásainkból, félelmeinkből, reményeinkből kialakított, általunk konstruált lelkiállapot, amit sohasem tapasztalunk meg közvetlenül. A jövőorientálttá váláshoz szükséges, hogy az azonnali örömöktől, a jelen idejű élvezetektől elforduljunk a valószínűségek mérlegelésének irányába.

A különböző időorientációk

Öt eltérő időorientációt lehet megkülönböztetni, melyek mindenkinél hangsúlyokat mutató, egymást nem kizáró lehetőségek:

  • múlt pozitív: a múlt nosztalgikus eseményeit idézzük fel döntéseinek meghozatalakor;
  • múlt negatív: a múlt kellemetlen eseményeire vagy traumáira koncentrálunk egy-egy döntésnél;
  • jelen hedonista: jelen élvezete mellett döntünk, „lesz, ami lesz”;
  • jelen fatalista: élettel és jövővel szembeni lemondó, reménytelen hozzáállás jelenik meg a döntéseinkben;
  • jövőorientált: a jövőbeli jó és rossz lehetőségeket egyaránt szem előtt tartjuk, amikor a döntéseknél mérlegelünk.

A kiegyensúlyozott működést a múlt pozitív, jelen hedonista és a jövőorientáció kiegyensúlyozott megléte biztosítja: a „jövőorientáció” motivációt erősít, jövőképet ad, a „múlt pozitív” élteti a működő hagyományokat, megalapozza a személyes identitást, emlékeztet arra, amiben jók vagyunk. A „jelen hedonista” a pillanat élvezete által, a játékossággal, az öröm megélésével támogatja a mindennapokat.

Miért legyek jövőorientált?

A jövőorientáltság előnye a céljaink elérése érdekében végzett kitartó munka, tehát a hosszú távú célok kitűzését teszi lehetővé. Hogyha egy középiskolás vagy egy egyetemista képes időben kitolni vágyainak beteljesülését egy magasabb cél érdekében, vagyis tudatos és konzekvens saját jövője kapcsán, akkor nagyobb valószínűséggel lesz sikeres a tanulmányaiban és a munkájában egyaránt.

A jövőorientált emberek szeme előtt saját céljaik, és egy önmagukról alkotott pozitív kép lebeg. Jó a problémamegoldó képességük, kitartóak és nem riadnak vissza a kudarcoktól. Azonban a túlzott jövőorientáltság átbillentheti a mérleget a negatív irányba: akik túl sokat foglalkoznak a munkájukkal, kötelezettségeikkel, hajlamosak minden örömről, például a kellő szabadidőről lemondani.

Így alakult egy felmérés a témában

Az Orientify 2019 őszén végzett egy vizsgálatot, amelyben összehasonlítottuk a Z és Y generációt egy ötfokú, 13 kérdéses jövőorientáció-skálán (Zimbardo & Boyd, 1999). A megkérdezettek például olyan kérdésekre válaszoltak, hogy mennyire tervezik meg előre a napjukat, vezetnek-e listát a tennivalóikról vagy, hogy miként tartanak ki unalmasabb feladatok mellett az eredmény érdekében.

A válaszadók körében 739 fő 25-40 év közötti és 271 fő 15-25 év közötti fiatal volt. Eredményeink szerint a Z generációnak szignifikánsan alacsonyabb a jövőorientációja, mint az Y generációnak. Ez jelentheti azt is, hogy ez egy készség, ami az életkorral fejleszthető vagy azt, hogy a Z-k máshogyan gondolkodnak?

Orientálódom, tehát vagyok

A jövőorientált gondolkodás körülbelül 11 éves kortól kezd el fejlődni, és ahogyan idősödünk, úgy erősödik tudatosságunk, célorientáltságunk és önállóságunk is. Tehát az időperspektíva a korral változik, azonban egy-egy korcsoporton belül nagy eltérések lehetnek az egyének között. Például azok a fiatalok, akik rendelkeznek jövőperspektívával, jobb jegyeket szereznek, motiváltabbak a tanulásban. Számukra könnyebb a karriertervek átgondolása, kevésbé szoronganak a jövőtől, tudatosabban készülnek rá.

A hosszú távú gondolkodás és a jövőorientáltság tanulható. Életpályánk gördülékenysége érdekében érdemes megismernünk saját időorientáció-beállítódásunkat, és abban a kiegyensúlyozottságra törekedni. A múlt-jelen-jövő kiegyensúlyozottság a mindennapokban erőt ad ahhoz, hogy jól teljesítsünk, illetve a mindennapi nehézségeket jól fogadjuk.

A működőképes karriertervező gondolkodásban is ez jelenik meg: a múlt örömteli tapasztalataira építve, a jelen pozitív lehetőségeit kihasználva érdemes a jövőt tervezni.

Az Orientify-t azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítse a fiatalokat a pályadöntésben. Gyakran még egy felnőttnek is nehéz eldöntenie, hogy mi a neki való karrier, akkor mit gondoljon egy tinédzser? Karriertesztünket kitöltve bárki segítséget kaphat abban, hogy megtalálja a neki való pályát.

Ha szeretnél azonnali és megalapozott választ arra a kérdésre, melyik karrier való neked, regisztrálj itt: myorientify.hu